Zajc značenje

Zajc, Ivan pl. (1832–1914), hrv. skladatelj i dirigent. Obilježio razdoblje hrv. glazbe, poslije nazvano »Zajčevim dobom« (1870–1914), djelujući kao ravnatelj prve stalne škole Glazbenoga zavoda u Zagrebu te kao mnogostrani stvaratelj (o. 1200 skladbi). 19 opera (Nikola Šubić Zrinski, 1876); 26 opereta (Momci na brod); scenska glazba; oratoriji; kantate, orkestralna i komorna djela; 200 zborova (U boj!; Glasna jasna); 170 solo pjesama (Moja lađa; Vir); 19 misa.