zajam značenje

zajam, pravo ugovor koji nastaje kada jedna stranka (zajmodavac) predaje u vlasništvo drugoj stranci (zajmoprimcu) određenu količinu novca ili drugih zamjenljivih stvari uz obvezu da zajmoprimac nakon određenoga roka vrati jednaku svotu novca, odn. jednaku količinu stvari iste vrste.