Zahtijevanja naroda značenje

Zahtijevanja naroda, polit. i društv. zahtjevi (traženja) Hrvata u revolucionarnoj 1848. izneseni na zajedničkoj Velikoj narodnoj skupštini kraljevstava Dalmacije, Hrvatske i Slavonije; odnosili su se na nar. neovisnost, ujedinjenje Dalmacije i Vojne krajine s Hrvatskom, uvođenje hrv. jezika kao službenoga, ukinuće kmetstva i jamstvo građ. sloboda.