zagađivanje značenje

zagađivanje, unošenje u okoliš tvari ili energije koja uzrokuje ili može uzrokovati dokazljivu štetu, onemogućuje neku od poželjnih ili tradicionalnih djelatnosti ili smanjuje opću dobrobit, uključujući i estetske vrijednosti. U pravnom sustavu mnogih zemalja z. je kažnjivo. Usp. onečišćenje, zagađivač, zagađivalo.