zagađenost zraka značenje

zagađenost zraka, prisutnost štetnih primjesa u zraku (plinova, prašine i zagađenih oborina); stupanj zagađenja izražava se u mikrogramima po m3.