Yunnan značenje

Yunnan, pokrajina u JZ Kini; 436 200 km2, 42 360 089 st. Upravno središte Kunming. Poljodjelstvo (žitarice, šećerna trska, čaj, opijumski mak); stočarstvo. Ležišta kositra, bakrene i željezne rude, boksita, apatita, soli. Kovinarstvo; industrija strojeva, tekstila, kem. i prehr. proizvoda.