Yazilikaya značenje

Yazilikaya, arheol. nalazište kraj Boeazköya, sr. Turska; u živoj stijeni uklesan je prikaz povorke hetitskih bogova (vjerojatno iz ← 13. st.).