Xianggang značenje

Xianggang (pinyin) → Hong kong