Wrocław značenje

Wrocław (njem. Breslau), grad u Šleskoj, na Odri, JZ Poljska; 640 367 st. Spominje se god. 980. Kulturnopov. spomenici (12–16. st.). Sveuč. (osn. 1702). Kovinarstvo, tvornica strojeva, elektrotehn., kem. i prehr. ind. – Od 10. do 14. st. pod polj. vlašću (od 12. st. vojvodstvo), zatim posjed Luksemburgovaca, M. Korvina, Habsburgovaca i od 1742. Pruske; 1945. dodijeljen Poljskoj. Teško oštećen za II. svj. rata.