Wilkins značenje

Wilkins, Charles (1749–1839), engl. indolog; istraživač sanskrta, perz. i bengalskoga jezika; preveo više klas. djela starije indij. književnosti. Gramatika sanskrtskog jezika.