Wieniawski značenje

Wieniawski, Henryk (1835–80), polj. violinski virtuoz i skladatelj. Romantični, slavenski obojeni violinski koncerti, poloneze, fantazije, romanse. Priručnici: Moderna tehnika; Etide-Capriccia.