Wichita Falls značenje

Wichita Falls, grad u SZ Texasu, SAD; 104 197 st. Osn. 1876. Sveučilište. Preradba nafte; prehr. industrija. God. 1964. tornado uništio veći dio grada.