Whistler značenje

Whistler, James (1834–1903), am. slikar, od 1859. u Londonu; blizak impresionistima, ali više naklonjen dekorativnosti plohe i poetsko-vizionarnomu ugođaju. Majka; Old Battersea Bridge; Simfonija.