West Virginia značenje

West Virginia, sav. država u I dijelu SAD; 62 760 km2, 1 808 344 st. Gl. grad Charleston. Pretežito planinski kraj (plato Allegheny, Appalachians). Pod šumom o. 75% površine. Ratarstvo, voćarstvo, stočarstvo. Snažno rudarstvo (ugljen, nafta, zemni plin); proizvodnja čelika, aluminija, stakla, kem. ind. Turizam.