West Bengal značenje

West Bengal, sav. država u SI Indiji; 80 752 km2, 88 221 171 st. Gl. grad Kolkata (Calcutta). Oko 4/5 st. hindusi, ostalo muslimani. Poljodjelstvo (riža, juta, čaj). Rudarstvo (ugljen); čeličane, automobilska, kem. ind., strojogradnja.