Weingartner značenje

Weingartner, Felix von (1863–1942), austr. dirigent i skladatelj; pročuo se izvedbama bečkih klasičara i njem. romantičara (J. Brahms, R. Wagner). Neoromantične skladbe: opere (Sakuntala; Kain i Abel), 7 simfonija, solo pjesme, glasovirska djela.