Weber značenje

Weber, Max (1864–1920), njem. sociolog; poznat po proučavanjima odnosa između religije i ekonomije. Postavio znamenitu tezu o etici protestantizma kao odlučujućem činitelju nastanka kapitalizma. Utjecajna su njegova stajališta o sociologiji kao vrijednosno neutralnoj, o pojmu i tipologiji autoriteta te organizaciji birokracije kao posebnoga sloja. Politika kao poziv; Znanost kao poziv; Protestantska etika i duh kapitalizma; Sociologija religije; Opća gospodarstvena povijest.