Weber značenje

Weber, Alfred (1868–1958), njem. ekonomist i sociolog; jedan od najistaknutijih istraživača razmještaja proizvodnih snaga. Razmještaj industrije.