Watteau značenje

Watteau, Antoine (1684–1721), franc. slikar; prikazuje galantne scene (dame i kavalire u idealiziranu krajoliku), mitske teme i prizore iz svakodnevice. Topao, senzualan kolorit, prikrivena erotika i pastoralni ugođaj njegovih slika najavljuju rokoko. Polazak na Kiteru; Cimer trgovca Gersainta; Le Mézzetin.