Wasilewski značenje

Wasilewski, Leon (1870–1936), polj. publicist i povjesničar; jedan od teoretičara Poljske socijalističke stranke, min. vanj. poslova 1918–19. Pisao o A. Mihanoviću, prevodio V. Novaka.