Walras značenje

Walras, Léon (1834–1910), franc. ekonomist; jedan od začetnika teorije marginalne korisnosti, teorije ekon. ravnoteže i matematičke ekon. analize. Elementi čiste političke ekonomije.