Walker značenje

Walker, Alice (1944), am. književnica; piše romane, pripovijetke i pjesme o životu Crnaca, osobito crnih žena u Americi. Meridijan; Boja purpura; Konji uljepšavaju krajolik.