Walensee značenje

Walensee, jezero u SI Švicarskoj; 24 km2; najveća dubina 151 m.