Waldseemüller značenje

Waldseemüller, Martin (o. 1470 – o. 1521), njem. kartograf; u djelu Uvod u opću kozmografiju (1507) prvi je put spomenuta Amerika.