waldorfska škola značenje

waldorfska škola, odgojno obrazovni sustav koji naglašava kreativan pristup učenju, usklađen tjelesni, duševni i duhovni razvoj, prema načelima što ih je definirao → R. Steiner.