Waldinger značenje

Waldinger, Adolf (1843–1904), hrv. slikar i crtač, realist; prikazao ljepote slavonskoga krajolika, napose šumâ; od 1874. vodio slikarsku školu u Osijeku.