Waldheim značenje

Waldheim, Kurt (1918-2007), austr. političar; glavni tajnik UN 1971–82; predsj. Republike Austrije 1986–92.