Walde značenje

Walde, Alois (1869–1924), njem. filolog; istraživao najstarije odnose između italskih i keltskih jezika. Poredbeni rječnik.indoeuropskih jezika; Latinski etimološki rječnik.