Wald značenje

Wald, George (1906–97), am. biolog; s Paulom K. Brownom otkrio vidne pigmente oka osjetljive na žuto-zeleno, crveno i plavo svjetlo te ulogu vitamina A u stvaranju tih pigmenata, a sljepoću na boje protumačio njihovim nedostatkom. Nobelovu nagradu za medicinu 1967. podijelio s R. Granitom i H. K. Hartlineom.