Walbrook značenje

Walbrook, Anton (pr. ime Adolf Wohlbrück) (1900–67), brit. film. glumac austr.-žid. podrijetla. Plinske svjetiljke; Pikova dama; 49. paralela; život i smrt pukovnika Blimpa; Crvene cipelice; Lola Montez.