walbaum značenje

walbaum, tipografsko pismo suvremene klasicističke antikve, oblikovane po uzoru na onu J. E. Walbauma (1768–1839); pojavljuje se na matricama monotipa 1934.