Waksman značenje

Waksman, Selman Abraham (1888–1973), am. mikrobiolog rus. podrijetla; otkrio streptomicin, uveo naziv antibiotici. Nobelova nagrada za medicinu 1952.