waka značenje

waka, najstariji i najrašireniji oblik klas. jap. poezije s dvjema strofama od kojih je prva trostih a druga dvostih (točnije: od jednoga trodijelnog i jednoga dvodijelnog monostiha), sa slogovnim metrom 5–7–5; 7–7.