Waitaki značenje

Waitaki, rijeka na Južnom otoku Novoga Zelanda, duga 210 km.