Vutimski značenje

Vutimski, Aleksandar (pr. prez. Vutov) (1919–43), bug. pjesnik; stvarao u prijelomnim vremenima; pripada naraštaju »prokletih«. Pjesme.