vulkan značenje

vulkan (lat.), otvor gdje iz unutrašnjosti Zemlje (kratera) izbija na površinu tekuća masa (lava), piroklastično kamenje te različiti plinovi i pepeo. Javlja se najčešće uz rubove litosfernih ploča. Najpoznatiji: Vezuv, Etna, Stromboli, Krakatau, Kilauea, Mauna loa, Mont Pelée. Dijele se na aktivne i ugasle.