Vukotić značenje

Vukotić, Dušan (1927–98), hrv. film. redatelj; jedan od pionira zagrebačke škole crtanoga filma, za Surogat osvojio (1962) Oscara; režirao i igrane filmove (Sedmi kontinent).