Vuka značenje

Vuka, rijeka u I Hrvatskoj; duga 112 km. Izvire na JZ obroncima Krndije, utječe u Dunav u Vukovaru.