Vuillard značenje

Vuillard, Edouard Jean (1868–1940), franc. slikar, neoimpresionist; obrađivao motive iz interijera i vrtova naglašavajući plošne, dekorativne elemente.