Vrubelj značenje

Vrubelj, Mihail Aleksandrovič (1856–1910), rus. slikar; autor realističkih žanr prizora, pov. kompozicija i portreta. U kasnijim djelima prevladava simbolika, os. naturalistički slikani demoni.