vrtložno značenje

vrtložno ili turbulentno strujanje, fiz način strujanja tekućina (kapljevina i plinova) pri kojemu se čestice giblju u vrtlozima pa se tekućina miješa. supr slojevito strujanje.