vrtložna struja značenje

vrtložna struja (Foucaultova struja), el. struja, nazvana po otkrivaču L. Foucaultu, koja teče stazom (putanjom) sličnom vrtlogu, u unutrašnjosti vodiča, pod utjecajem promjena magnetnoga polja. Štete od v. s. (zagrijavanje i gubitak energije) u el. aparatima i strojevima smanjuju se konstrukcijom dijelova od međusobno izoliranih lamela gdje je to moguće. Korisna primjena npr. u indukcijskim pećima, elektromagnetnim kočnicama.