vreteno. značenje

vreteno. 1. Drveni štapić, zašiljen na oba kraja, na koji se namata nit pri ručnom predenju vune, lana ili konoplje. 2. stroj na strojevima za predenje, dio koji nosi predivo; na alatnim strojevima, vratilo koje pokreće alat ili izradak; na zapornim organima i prešama, vratilo s navojem koje pretvara kružno gibanje u pravocrtno.