vrelište značenje

vrelište, temperatura vrenja (ključanja), temperatura kapljevine na kojoj tlak pare doseže vrijednost vanjskoga tlaka pa kapljevina prelazi u paru u cijelom obujmu. V. je za svaku kapljevinu ovisno o vanjskome tlaku; v. vode uz normalan tlak (101 325 Pa) iznosi 100 °C.