Vratnik značenje

Vratnik, prijevoj preko Senjskoga bila na Velebitu, 698 m; cesta Senj–Karlovac.