Vranyczany-Dobrinović značenje

Vranyczany-Dobrinović, Ambroz, barun (1801–70), hrv. političar; uz Lj. Gaja i I. Kukuljevića, istaknuta osoba 1848; zauzimao se za ujedinjenje Dalmacije s Hrvatskom.