votum značenje

votum (lat.: zavjet), usmena ili pismena izjava kojom se prihvaća ili ne prihvaća nešto što je stavljeno na glasovanje; glas; v. separatum, odvojeno mišljenje; v. virile i v. curiatum → virilist.