Vostokov značenje

Vostokov, Aleksandr Hristoforovič (1781–1864), rus. slavist; djelom Razmatranje o slavenskom jeziku postavio temelje poredbenoj gramatici slav. jezika. Prvi izdao Ostromirovo evanđelje.