Voskovec značenje

Voskovec, Jiří (1905–81), češ. dramatičar, humorist i satiričar; zajedno s → J. Werichom stvorio tipičnu češ. revijsku igru s pjesmom i plesom (oslobođeno kazalište). 1938. emigrirao u SAD. Caesar; Magarac i sjena; Krvnik i luđak; Balade od krpa; šaka u oko.