Vončina značenje

Vončina, Josip (1932-2010), hrv. kroatist; bavio se poviješću hrv. jezika. Jezičnopovijesne rasprave; Jezična baština; Preporodni jezični temelji.